Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία λέιζερ, καθώς και η πρόοδος στις τεχνικές λέιζερ επιτρέπουν στους ιατρούς να επιλέξουν τα πλέον κατάλληλα λέιζερ που θα χρησιμοποιηθούν για τους διαφορετικούς τύπους ουλών, χωρίς τις αρνητικές συνέπειες των παλαιότερων τεχνικών και συστημάτων λέιζερ.

Χαρακτηριστικά ουλών

Η σωστή ταξινόμηση της ουλής είναι σημαντική επειδή οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των κλινικών σημαδιών καθορίζουν το πρωτόκολλο θεραπείας. Το χρώμα της ουλής, η υφή και η μορφολογία, καθώς και οι προηγούμενες εφαρμοσμένες θεραπείες, θα επηρεάσουν τις παραμέτρους του λέιζερ και τον αριθμό των θεραπειών που απαιτούνται για τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Υπερτροφικές Ουλές

Οι υπερτροφικές ουλές είναι ανυψωμένες, σφιχτές, ερυθηματώδεις ουλές, σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της υπερβολικής παραγωγής του κολλαγόνου σε συνδυασμό με την περιορισμένη απορρόφηση του κολλαγόνου κατά τη διάρκεια της επούλωσης του τραύματος. Το αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός παχιάς δέσμης κολλαγόνου που αποτελείται από ινοβλάστες και ινοκύτταρα. Παρά τον προφανή πολλαπλασιασμό του ιστού, οι υπερτροφικές ουλές παραμένουν εντός των ορίων του αρχικού τραυματισμού και ενδέχεται να υποχωρήσουν με το χρόνο.

Χηλοειδή Ουλές

Τα χηλοειδή είναι ανυψωμένες, κοκκινωπές-μοβ, οζώδης ουλές που, κατά την ψηλάφηση, είναι πιο σφιχτές από ότι οι υπερτροφικές ουλές. Τα χηλοειδή παρουσιάζουν παρατεταμένη, παραγωγική φάση με αποτέλεσμα την εμφάνιση δεσμών κολλαγόνου παρόμοιες με εκείνες που παράγονται στις υπερτροφικές ουλές, αλλά εκτείνονται πέρα από τα περιθώρια του τραύματος και δεν υποχωρούν με το χρόνο. Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν σε όλους τους τύπους δέρματος, τα χηλοειδή εμφανίζονται πιο συχνά σε ασθενείς με πιο σκούρους τόνους του δέρματος και συνδέονται με μια κληρονομική μεταβολική αλλαγή στο κολλαγόνο.

Ατροφικές Ουλές

Οι ατροφικές ουλές είναι δερματικά βαθουλώματα που συνηθέστερα προκαλούνται από καταστροφή του κολλαγόνου κατά την διάρκεια μιας φλεγμονώδους νόσου του δέρματος όπως ακμή ή κυστική ανεμοβλογιά. Οι ατροφικές ουλές συνήθως ανταποκρίνονται καλά στην θεραπεία με λέιζερ.

Laser Θεραπεία για υπερτροφικές ουλές και χηλοειδή

Η πρόοδος στην τεχνολογία λέιζερ και βελτιώσεις στην τεχνική έχουν κάνει την θεραπεία με λέιζερ μια προτιμώμενη επιλογή θεραπείας για τις υπερτροφικές ουλές και τα χηλοειδή. Μελέτες δείχνουν ότι χρησιμοποιώντας το 585 nm λέιζερ παλμικής χρωστικής (PDL) υπάρχει εντυπωσιακή βελτίωση στο ερύθημα, την ευκαμψία, την πυκνότητα και τη δυσαισθησία της ουλής, με ελάχιστες παρενέργειες και δυσφορία κατά τη θεραπεία. Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν αιτιολογηθεί με ανάλυση υφής της επιφάνειας του δέρματος, με αναγνώσεις φασματόμετρου ανάκλασης του ερυθήματος, με μετρήσεις του ύψους της ουλής και μετρήσεις ευκαμψίας.
Σημαντική βελτίωση σε υπερτροφικές ουλές σημειώνεται μέσα σε μερικές θεραπείες με PDL. Αν και τα χηλοειδή μπορούν να απαιτούν την ταυτόχρονη χρήση κορτικοστεροειδών εντός της βλάβης ή ενέσεις 5-φθοριοουρακίλης για να ενισχυθούν τα κλινικά αποτελέσματα, η συμπληρωματική χρήση κορτικοστεροειδών ενδοτραυματικά δεν ενισχύει σημαντικά την κλινική βελτίωση που παρατηρήθηκε μετά τη θεραπεία με PDL σε όλες, αλλά στις πιο συμπτωματικές ή πολλαπλασιαστικές υπερτροφικές ουλές.

Laser Θεραπεία Ατροφικών Ουλών

Οι ατροφικές ουλές του προσώπου μπορούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναπλαστούν με τη σωστή χρήση των υψηλής ενέργειας, παλμικών ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή Erbium-Yttrium-Aluminum-Garnet (Er: YAG) λέιζερ. Αυτά τα συστήματα λέιζερ εκπέμπουν υψηλής ενέργειας πυκνότητες εντός εξαιρετικά βραχέων παλμών που επιδρούν με εξάτμιση ιστού με περιορισμένη θερμική αγωγιμότητα στο περιβάλλον δέρμα. Δεδομένου ότι κάθε πέρασμα λέιζερ προκαλεί μία προβλέψιμη και αναπαραγώγιμη ποσότητα εξάτμισης ιστού και υπολειμματικής θερμικής βλάβης, πολύς ή λίγος ιστός μπορεί να απομακρυνθεί ανάλογα με την απαίτηση από τον τύπο της ουλής που αντιμετωπίζεται.

Η θεραπεία με λέιζερ CO2 παρουσιάζει βελτιώσεις της τάξεως του 50% με 80%. Πιο πρόσφατα, το παλμικό Er: YAG λέιζερ χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία των ατροφικών ουλών.